FAQ Categories: 3. Zakladateľ Scientológie

3.1 Kto bol L. Ron Hubbard?

L. Ron Hubbard bol autor, filozof, filantrop a zakladateľ Scientologickej relígie. Narodil sa 13. marca 1911 v meste Tilden, v Nebraske (USA) a zomrel 24. januára 1986. Jeho dlhú a dobrodružnú cestu k objavom započal už vo veľmi rannom veku. Pod vedením svojej matky, vzdelanej ženy, od útleho veku začal čítať: Shakespeara, gréckych filozofov a …

3.1 Kto bol L. Ron Hubbard? Čítajte viac »

3.2 Je L. Ron Hubbard stále nažive?

Nie. Zomrel 24. Januára 1986, ale zostáva s nami v duchu, prostredníctvom svojho dedičstva v podobe technológie a jej neustáleho používania po celom svete.

3.3 Aká bola úloha L. Ron Hubbarda v cirkvi?

Pán Hubbard založil Scientologickú relígiu. Prvú Scientologickú cirkev bola vytvorená skupinou Scientológov v Los Angeles (USA) v roku 1954. Pán Hubbard priamo riadil začínajúce Dianetické a Scientologické organizácie až do roku 1966, kedy odstúpil od ich riadenia a odovzdal svoju funkciu vedúcim pracovníkom Scientologickej cirkvi. Napriek tomu že sa naďalej zaujímal o aktivity cirkvi a pomáhal vždy …

3.3 Aká bola úloha L. Ron Hubbarda v cirkvi? Čítajte viac »

3.4 Ovplyvnila smrť L. Ron Hubbarda cirkev nepriaznivo?

Všetci veľkí náboženskí vodcovia minulosti zomreli. Ich dielo ďalej prekvitá. Ľudia umierajú. Múdrosť a myšlienky nie. Pokiaľ budú muži a ženy komunikovať a čítať a používať znalosti, ktoré L. Ron Hubbard usporiadal, Scientológia bude ďalej rásť a slúžiť ľudstvu. L. Ron Hubbard zaznamenal výsledky svojho výskumu v písomnostiach, filmoch a nahratých prednáškach tak, aby jeho …

3.4 Ovplyvnila smrť L. Ron Hubbarda cirkev nepriaznivo? Čítajte viac »

3.6 Zarobil L. Ron Hubbard na Scientológii veľa peňazí?

Rovnako ako iní autori, pán Hubbard získal peniaze z honorárov za svoje knihy. Len jednej z jeho mnohých kníh, Dianetiky, sa predalo viac ako 20 miliónov výtlačkov po celom svete, a množstvo jeho predaných kníh je viac než 250 miliónov kusov, vrátane viac než dvadsiatich národných bestsellerov už v roku 1980. Pred svojou smrťou, podľa …

3.6 Zarobil L. Ron Hubbard na Scientológii veľa peňazí? Čítajte viac »

3.7 Bol L. Ron Hubbard milionárom?

L. Ron Hubbard bol jedným z najšťastnejších ľudí, ktorí si nikdy nerobili starosti ohľadom peňazí. Zdedil nejaké bohatstvo v mladom veku, ale začiatkom 30. rokov 20. storočia sa stal jedným z najlepšie platených spisovateľov v Amerike, ešte dlho pred Dianetikou. Bol niekoľkonásobným milionárom vďaka honorárom zo svojich kníh. Množstvo jeho predaných kníh verejnosti je stále …

3.7 Bol L. Ron Hubbard milionárom? Čítajte viac »

3.8 Ako je možné, že mohol jeden človek objaviť toľko informácií?

On sa jednoducho dosť snažil o to, aby to dosiahol a mal inteligenciu a vytrvalosť skúmať a objavovať. Neveľa ľudí bolo vyškolených vo všetkých východných filozofiách a rovnako na najvyššej úrovni v západnej vede. Pretože vedel, že jeho výskum bol hodnotný len do tej miery, do akej poskytoval funkčné riešenie pre problémy človeka, testoval všetky …

3.8 Ako je možné, že mohol jeden človek objaviť toľko informácií? Čítajte viac »