FAQ Categories: 2. Scientologická viera

2.1 Je človek duchovná bytosť?

Áno. Každý si to môže zodpovedať prostredníctvom krátkeho cvičenia: Požiadajte niekoho, nech si zatvorí oči a vybaví si obrázok mačky, a on sa začne pozerať na mentálny obrazový záznam mačky. Opýtajte sa ho, kto sa pozerá na obrázok mačky a on okamžite odpovie „Ja“. Ten, kto sa pozerá na mačku ste vy, duchovná bytosť. Človek je …

2.1 Je človek duchovná bytosť? Čítajte viac »

2.2 Ako človek spozná, že je duchovná bytosť?

Je to na každom, nech si to preverí sám pre seba. Scientológovia veria, že človek je niečo viac než myseľ a telo a že je to on, on sám, duchovná bytosť, ktorá je schopná riadiť myseľ a telo. (Pozrite tiež Je človek duchovná bytosť?)

2.3 Má Scientológia nejaký koncept o bohu?

Určite áno. V Scientológii je koncept Boha vyjadrený ako Ôsma dynamika – popud k existencii ako nekonečno. To sa tiež nazýva ako Najvyššia bytosť. Pretože Ôsma dynamika, Scientologický koncept Boha, spočíva na samom vrchole celkového prežitia. Ako L. Ron Hubbard napísal v knihe Veda o prežití: „Žiadna kultúra v dejinách sveta, okrem tých, ktoré sú úplne …

2.3 Má Scientológia nejaký koncept o bohu? Čítajte viac »

2.4 Nemôže byť Boh jediným, kto dokáže pomôcť človeku?

Scientológovia si maximálne berú k srdcu pravdu, že Boh pomáha tým, ktorí si sami pomáhajú. Veria, že každý človek má odpovede na tajomstvá života. Všetko, čo si to vyžaduje, je uvedomenie si týchto odpovedí a to je to, čo Scientológia pomáha dosiahnuť. Človek je zvyknutý na rýchle odpovede. Scientológia vyžaduje, aby človek rozmýšľal sám za …

2.4 Nemôže byť Boh jediným, kto dokáže pomôcť človeku? Čítajte viac »

2.5 Aký je pohľad Scientológie na stvorenie sveta?

Väčšina svetových náboženstiev predkladá určitý pohľad na stvorenie sveta (vesmíru). Niektoré náboženské tradície, napríklad hinduistické a budhistické, vidia vesmír ako v podstate večný, bez začiatku či konca. Prvé biblické knihy obsahujú opis stvorenia sveta, pričom niektoré kresťanské vierovyznania ho považujú za alegorický, zatiaľ čo iné za vyjadrenie doslovného faktu. Ostatné náboženské tradície majú iné pohľady, …

2.5 Aký je pohľad Scientológie na stvorenie sveta? Čítajte viac »

2.6 Verí Scientológia v bratskú lásku?

Áno a možno ide ešte o krok ďalej. Vo svojej eseji „Čo je veľkosť?“, L. Ron Hubbard napísal, že: „Láska je cesta k sile. Milovať napriek všetkému je tajomstvo veľkosti. A možno je to dokonca najväčšie tajomstvo v tomto vesmíre.“

2.7 Prečo chcú Scientológovia pomáhať ľuďom?

Je maximou v Scientológii, že bytosť je do tej miery cenná, do akej je schopná pomáhať iným. Scientológovia chápu, že život človek nežije sám. Naopak, život sa skladá z ôsmich častí – Osem dynamík. Scientológovia preto vedia, že skutočné prežitie si vyžaduje aj prežitie svojej rodiny, svojich skupín, samotného ľudstva a všetkých živých vecí.

2.8 Rozoznáva Scientológia dobro a zlo?

Áno, v Scientológii je veľmi jasné rozlíšenie medzi dobrom a zlom. Tie činnosti, ktoré zlepšujú prežitie vo väčšine z ôsmich častí života (Osem dynamík) sú dobré a tie, ktoré väčšinu častí ničia alebo potláčajú, sú zlé. Scientológovia sa snažia robiť rozhodnutia, ktoré podporia väčšinu týchto dynamík života. Dobro môže byť definované ako niečo konštruktívne. Zlo …

2.8 Rozoznáva Scientológia dobro a zlo? Čítajte viac »

2.9 Verí Scientológia, že človek je hriešny?

Základný predpoklad Scientológie je, že človek je vo svojej podstate dobrý; že sa pokúša prežiť; a že jeho prežitie závisí od neho samotného, od jeho blížnych a od jeho dosiahnutia bratstva s celým vesmírom. Napriek tomu, jeho skúsenosti vo fyzikálnom vesmíre, počas mnohých prežitých životov, ho odviedli k zlu, dopustil sa škodlivých činov (alebo hriechov), …

2.9 Verí Scientológia, že človek je hriešny? Čítajte viac »

2.10 Dokáže Scientológia prinavrátiť človeku kontrolu nad svojou mysľou?

Áno. Scientológia sa zaoberá duchom a pomocou aplikovania jej princípov zvyšuje vedomie a schopnosti, ktoré ako duchovná bytosť má. Keďže je človek duchovná bytosť, celkom oddelená od mysle a tela, Scientológia pomáha človeku dosiahnuť oveľa väčšiu kontrolu nad svojou mysľou – práve tak, ako človeku pomáha inteligentne ovládať všetky časti jeho života.