FAQ Categories: 10. Ostatne

3.1 Ako je to s rodinnými príslušníkmi?

Ak sa vyskytne nejaký problém, cirkev vynakladá veľké úsilie, aby zrovnala akékoľvek rodinné nezrovnalosti. Napríklad kapláni Scientológie sú rodinným členom nápomocní, aby sa zišli a spoločne pracovali na objavení skutočnej príčiny ich sporu. Priatelia a rodina Scientológa sú vždy vítaní, a vždy môžu cirkev navštíviť a stretnúť sa s ďalšími Scientológmi, aby si tak mohli …

3.1 Ako je to s rodinnými príslušníkmi? Čítajte viac »