FAQ Categories: 13. Organizácia

8.1 Ako je Scientológia organizovaná?

Existuje „Materská cirkev“, ktorou je Medzinárodná Scientologická cirkev. Havné sídlo má v Los Angeles. Je zodpovedná za cirkevné vedenie zvyšku Scientologických cirkví na celom svete, ktoré sú organizované systémom hierarchie nie nepodobným katolíckej cirkvi.

8.2 Čo je to Sea organizácia?

Sea organizácia zvyčajne zmieňovaná ako Sea Org je náboženský rád, ktorý existuje v rámci formálnej štruktúry cirkvi. Skladá sa z najoddanejšieho Scientologického personálu, ktorý sa rozhodol zasvätiť svoj život dodávaniu a expanzii Scientológie. Sea organizácia nemá žiadnu samostatnú spoločenskú štruktúru alebo totožnosť a jej členovia pracujú pre rôzne iné Scientologické cirkvi a podliehajú ako všetci …

8.2 Čo je to Sea organizácia? Čítajte viac »

8.3 Čo je to Servisná organizácia Flag Ship?

Servisná organizácia Flag Ship (angl. Flag Ship Service Organization – FSSO) sídli na palube lode 450 stôp dlhej, pomenovanej Freewinds a je pokročilým náboženským miestom, kde sa dodáva Scientológom auditing na úrovni pomenovanej Nové OT VIII a špecializované štúdium.

8.4 Čo je to Servisná organizácia Flag?

Servisná organizácia Flag, (angl. Flag Ship Organization – FSO), často zmieňovaná ako „Flag“, sídli na Floride v Clearwater, USA. Dodáva pokročilé duchovné štúdium a auditing. Ponecháva si svoje meno z dní, keď bolo používané k pôsobeniu z admirálskej lode Apollo (“Flag” znamená v navigačnom zmysle “admirálska loď alebo loď, ktorá dáva príkazy iným lodiam”).

8.5 Čo je Úrad pre zvláštne záležitosti?

Úrad pre zvláštne záležitosti, (angl. Office of Special Affairs – OSA), sa zaoberá právnymi záležitosťami cirkvi. Rovnako zverejňuje fakty o práci Scientológie v oblasti zlepšovania spoločnosti, informuje vládu, médiá, iné náboženstvá a ostatné skupiny s podobnými záujmami ako má cirkev. OSA rovnako dohliada na cirkevné programy spoločenskej reformy, medzi ktorými sú tie, ktoré efektívne zvládajú …

8.5 Čo je Úrad pre zvláštne záležitosti? Čítajte viac »

8.6 Čo Scientologická cirkev alebo misia v skutočnosti robí?

K hlavným aktivitám Scientologických cirkví a misií patrí školenie Scientologických duchovných a poskytovanie auditingu. Cirkev rovnako vykonáva nedeľné služby, svadby, pohreby a krst a dodáva iné cirkevné služby. Cirkev pomáha človeku, aby sa stal schopnejším pomôcť sám sebe aj iným. To je dosahované štúdiom a auditingom.

8.7 Čo sú to poľní členovia personálu?

Poľní členovia personálu (angl. Field Staff Members – FSMs) sú jednotliví Scientológovia, ktorí šíria Scientológiu, poskytujú knihy tím priateľom, členom rodiny a kolegom; ktorí majú záujem a privádzajú (alebo vyberajú) ľudí pre cirkev. Sú menovaní svojou najbližšou organizáciou. Pretože oni sami mali prínosy z Dianetiky a Scientológie, prirodzene sa o ne chcú podeliť s ostatnými.

8.8 Je pravda, že ľudia v Sea orgu podpisujú zmluvu na miliardu rokov?

Áno, je to pravda. Je to symbolický dokument, ktorý podobne ako sľuby zasvätenia v iných náboženstvách a organizáciách slúžia ako prejav večného záväzku človeka cieľom, účelom a zásadám Scientologickej relígie. Členovia Sea orgu zasvätili svoje životy práci pre tieto ciele a pre svet bez vojny, drog, zločinu a negramotnosti.