FAQ Categories: 9. Operujúci thetan

15.2 Čo to znamená Operujúci thetan, OT?

Operujúci thetan je stav bytia nad Clearom. Názov Thetan označuje duchovnú bytosť a operujúci znamená „schopný fungovať bez závislosti na veciach“. Operujúci thetan OT je schopný ovládať hmotu, energiu, priestor a čas viac než byť týmito vecami ovládaný. Výsledkom toho je, že OT je schopný byť príčinou po celý život. Na Moste existujú početné auditovacie …

15.2 Čo to znamená Operujúci thetan, OT? Čítajte viac »

15.3 Prečo sú materiály OT dôverné?

Pretože pochopenie a schopnosť používať OT materiály závisia na úplnom, dosiahnutí skorších stavov vedomia a schopností podľa Tabuľky klasifikácie gradácie a vedomia. A tak sú tieto materiály vydávané po gradiente len tým, čo poctivo dosiahli všetky skoršie stavy.