FAQ Categories: 12. Metódy

7.1 Aké prínosy môže mať človek zo Scientológie?

V prehľade úspešných príbehov napísaných Scientológmi, existuje niekoľko všeobecných scenárov, ktoré sa opakujú. Jedným z nich je to, že veľa ľudí dosiahlo schopnosť komunikovať vo vzťahoch, či už z členmi rodiny a manželskými partnermi alebo i obyčajnými známymi. Ďalším je to, že sú oslobodení od stresu v práci a iných oblastiach svojho života. Posledným všeobecným prínosom …

7.1 Aké prínosy môže mať človek zo Scientológie? Čítajte viac »

7.2 Ako sa Scientológovia pozerajú na život?

Ako na hru. Hru, v ktorej môže vyhrať každý. Scientológovia sú v pohľade na život optimisti a veria, že existuje nádej pre duševne zdravší svet a lepšiu civilizáciu a aktívne robia všetko, čo vedia, aby to dosiahli.

7.3 Aký je názor Scientológov na drogy?

Scientológovia považujú drogy za príčinu ničivých účinkov na človeka – fyzicky, mentálne a duchovne. Znižujú vedomie a obmedzujú schopnosti. Sú “riešením” pre nejaký iný problém, ktorý sa stal problémom sám. Scientológovia neberú pouličné drogy ani psychické drogy meniace vedomie. Scientológovia, v prípade potreby, používajú predpísané lieky ako súčasť lekárskych programov od kompetentných lekárov, ale výsledkom auditingu …

7.3 Aký je názor Scientológov na drogy? Čítajte viac »

7.4 Aký je systém Scientologickej etiky?

L. Ron Hubbard definoval etiku ako “rozum a opatrenie pre optimálne prežitie”. V Scientológii je etika racionálny systém založený na určitom počte praktických pravidiel. Pán Hubbard poznamenal: “Nečestné chovanie je proti prežitiu. Čokoľvek, čo spôsobuje deštrukciu jedincom, skupinám alebo marí budúcnosť rasy, je nerozumné a zlé.” Človek už dlho požadoval spôsob, ktorým by sa mohol …

7.4 Aký je systém Scientologickej etiky? Čítajte viac »

7.5 Čo je to E-meter a ako funguje?

E-meter je skrátený názov pre elektropsychometer. Je to náboženský nástroj, používaný ako duchovné vodítko v auditingu. Používa ho jedine Scientologický duchovný, aby pomohol preclearovi (človek, ktorý je auditovaný) určiť a konfrontovať oblasti svojho duševného zmätku. Samotný E-meter nerobí nič. Je to elektronický nástroj, ktorý meria duševný stav jedinca a napomáha presnosti a rýchlosti auditingu. E-meter …

7.5 Čo je to E-meter a ako funguje? Čítajte viac »

7.6 Čo je to oddelenie sa?

Scientológ môže len s problémami dosahovať duchovný pokrok vo svojom auditingu alebo štúdiu, keď je v spojení s niekým, kto je utlačovateľský alebo nepriateľský voči Scientológii alebo voči jej zásadám. Môže sa vďaka Scientológii cítiť lepšie, ale potom môže stratiť svoje prínosy a uvedomenia, pretože je znehodnocovaný nepriateľskou osobou. Aby to vyriešil, buď zvládne nepriateľstvo …

7.6 Čo je to oddelenie sa? Čítajte viac »

7.7 Čo to znamená “utlačovateľská osoba”?

Podľa L. Ron Hubbarda je “utlačovateľská osoba” osoba, ktorá sa snaží utlačovať alebo potlačovať akúkoľvek zlepšovaciu činnosť alebo skupinu. Utlačovateľská osoba utlačuje iných ľudí vo svojom okolí. Je to osoba, o chovaní ktorej sa súdi, že je deštruktívna. Dobre známymi príkladmi sú také osobnosti ako Napoleon či Hitler. Pán Hubbard zistil, že utlačovateľská osobnosť zvaná …

7.7 Čo to znamená “utlačovateľská osoba”? Čítajte viac »

7.8 Čo to znamená „klírovať planétu“?

To znamená, že Scientológovia chcú vyčistiť planétu od šialenstva, vojny a zločinu a vytvoriť na nej civilizáciu, v ktorej existuje duševné zdravie a mier. Aby sa to mohlo dosiahnuť, musí pomôcť ľuďom zbaviť sa ich vlastných individuálnych duševných chorôb a znovu získať vedomie o tom, že sú vo svojej podstate dobrí.

7.9 Čo znamenajú termíny preclear, študent a auditor?

Preclear je niekto, kto dostáva Scientologický alebo dianetický auditing na svojej ceste k tomu, aby sa stal Clearom. Vďaka auditingu zisťuje viac o sebe a o živote. Študent je niekto, kto podrobne číta, aby sa naučil a potom používal materiály, ktoré študoval. Človek študuje Scientológiu pre seba a používa ju presne ako je stanovené. Potom …

7.9 Čo znamenajú termíny preclear, študent a auditor? Čítajte viac »

7.10 Je Scientológia sekta?

Pokiaľ sa domnievate, že moderné používanie slova sekta znamená elitné tajnostkárstvo a nekritický fanatizmus, potom zvážte to, že Scientológia je najrýchlejšie rastúce náboženstvo v súčasnosti na svete. Materiály, ktoré zahrňujú Scientologické písomnosti, sú úplne kodifikované, všeobecne publikované a sú k dispozícii komukoľvek. Cirkvi a misie sú otvorené pre verejnosť sedem dní v týždni. Ktokoľvek ich …

7.10 Je Scientológia sekta? Čítajte viac »