FAQ Categories: 6. Tréning

6.1 Čo je to tréning?

Praktikovanie Scientológie pozostáva z auditingu (duchovného poradenstva) a tréningu. Človek sa stáva slobodným prostredníctvom auditingu, zatiaľ čo tréning mu poskytuje vedomosti o tom, ako slobodným zostať. V každej Scientologickej organizácie sú špeciálne miestnosti (kurzové miestnosti), kde si ľudia študujú písané diela a počúvajú nahrané prednášky L. Ron Hubbarda v presne určenom poradí uvedenom na kontrolnom …

6.1 Čo je to tréning? Čítajte viac »

6.2 Čo je Študijná technológia

Študijná technológia je pomenovanie metód, ktoré vyvinul L. Ron Hubbard, aby umožnil jednotlivcom študovať efektívne. Pán Hubbard rozpoznal zlyhania moderného vzdelávania v 50-tych rokoch minulého storočia, veľa rokov predtým, ako sa začali slabé výsledky študentov plniť novinové titulky. Pozoroval, že študenti sa jednoducho nemôžu učiť s porozumením. Niekedy dokázali opakovať, odpapagájovať, čo sa učili. Ale …

6.2 Čo je Študijná technológia Čítajte viac »

6.3 Môžem dostať auditing pred tým než začnem študovať?

L. Ron Hubbard mnohokrát napísal o skutočnosti, že 50% prínosov človeka zo Scientológie je z tréningu a 50% z auditingu. Je skutočne nemožné dostať sa skrz vyššie úrovne Scientológie bez určitého tréningu.  štúdia. Preto, aby človek získal zo Scientológie čo najviac a urobiť čo najväčší duchovný pokrok, mal by postupovať rovnakým tempom ako postupuje v …

6.3 Môžem dostať auditing pred tým než začnem študovať? Čítajte viac »

6.5 Ako prebiehajú Scientologické kurzy?

Scientologický tréning je jedinečný. Každý kurz sa robí podľa kontrolného listu, čo je zoznam materiálov, často rozdelených do sekcií, ktorý ohľadom nejakého predmetu popisuje potrebnú teóriu a praktické kroky, ktoré keď sú urobené, privedú človeka k úspešnému ukončeniu daného kurzu. Praktické cvičenia zahŕňajú drily pre dokonalú aplikáciu. Každý študent prechádza cez kontrolný list svojim vlastným …

6.5 Ako prebiehajú Scientologické kurzy? Čítajte viac »

6.6 Ako dlho trvajú Scientologické kurzy?

Každý kurz trvá tak dlho ako trvá , aby študent prešiel cez kontrolný list svojim vlastným tempom. Dĺžka každého kurzu závisí od toho koľko hodín týždenne človek študuje. Priemerne trvajú Scientologické kurzy od niekoľkých dní (pri úvodných kurzoch) až po niekoľko mesiacov (pri pokročilejšom štúdiu). Saint Hillský špeciálny inštruktážny kurz, čo je chronologické štúdium všetkých materiálov …

6.6 Ako dlho trvajú Scientologické kurzy? Čítajte viac »