FAQ Categories: 11. Iné praktiky

4.1 Čím sa Scientológia líši od ostatných náboženstiev?

Skoro všetky náboženstvá majú spoločnú vieru v pomoci človeku žiť lepší život. Scientológia tento koncept vyjadruje ako jeden z hlavných cieľov cirkvi, ktorá tu je, aby dosiahla svet bez šialenstva, vojny a zločinu. Scientológia má v tomto ohľade s ostatnými náboženstvami veľa spoločného. Čo sa týka jej základného religiózneho konceptu a jej spoločenského reformného programu, …

4.1 Čím sa Scientológia líši od ostatných náboženstiev? Čítajte viac »

4.2 Je Scientológia kult?

Nie. Je to náboženstvo v tom najúplnejšom zmysle slova. „Kultom“ sa väčšinou, v opovržlivom zmysle slova, myslí nejaké tajomstvo alebo uzavretá skupina s obmedzeným členstvom alebo záhadnou myšlienkou. Akademickí pracovníci zaoberajúci sa náboženstvami poukazujú na to, že tento termín sa stal skoro bezúčelným, pretože jeho moderné použitie odráža vzrastajúce predsudky voči náboženstvu. Napríklad vládna správa …

4.2 Je Scientológia kult? Čítajte viac »

4.3 Je Scientológia niečo ako hypnotizmus, meditácia, psychoterapia alebo ďalšie duševné terapie?

Neexistuje tu akákoľvek podobnosť. V skutočnosti práve na základe skúmania hypnotizmu a veľa ďalších duševných praktík, L. Ron Hubbard videl potrebu praktických odpovedí na problémy, ktoré sa týkajú človeka. V knihe Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví napísal, že považuje hypnotizmus a psychoterapiu za nebezpečné a nepraktické. Skoro všetky ďalšie metódy, podľa ktorých sa riadi …

4.3 Je Scientológia niečo ako hypnotizmus, meditácia, psychoterapia alebo ďalšie duševné terapie? Čítajte viac »