FAQ Categories: 4. Čo robí Scientológia pre človeka?

4.1 Ako funguje Scientológia?

Scientológia poskytuje odpovede na mnohé otázky, ktoré sa týkajú života a smrti. Udáva presnú, precízne zmapovanú cestu. Pri vývoji Scientológie objavil L. Ron Hubbard technológiu na oslobodenie ľudského ducha a tým človeku umožnil, aby skutočne spoznal sám seba. Pán Hubbard dôkladne otestoval všetky svoje procedúry a pre budúce použitie zaznamenal tie, pri ktorých bola preukázaná najvyššia …

4.1 Ako funguje Scientológia? Čítajte viac »

4.2 Čo Scientológia dosahuje?

Scientológia kladie dôraz na použitie a funkčnosť svojich princípov a technických postupov. Keď sa Scientológia presne používa, umožňuje človeku, aby sa v živote zdokonalil, ako po všetkých stránkach duchovných, tak po všetkých stránkach svetských. Oslovuje priamo človeka a prináša mu väčšie šťastie a sebavedomie tým, že zvyšuje jeho vedomie a schopnosti. Od iných náboženských filozofií sa …

4.2 Čo Scientológia dosahuje? Čítajte viac »

4.3 Ako sa ľudia dostávajú k Scientológii?

Zvyčajne prostredníctvom ústneho podania, často tým, že si prečítajú knihu alebo narazia na propagačné materiály alebo navštívia Scientologickú organizáciu. Občas sa o ňu človek začne zaujímať, keď stretne nejakého Scientológa a vidí, že disponuje „niečím“ – pozitívnym postojom k životu, istotou, sebavedomím a šťastím – čo by tiež rád dosiahol. Obyčajne sa ľudia dostávajú k …

4.3 Ako sa ľudia dostávajú k Scientológii? Čítajte viac »

4.4 Ako sa Scientológia pozerá na manželstvo a rodinu?

Scientológia považuje rodinu za základný stavebný prvok akejkoľvek spoločnosti a manželstvo za podstatnú zložku stabilného rodinného života. Ľudia často zisťujú, že potom, čo začali používať Scientológiu, sa vzťah s ich partnermi a ostatnými rodinnými členmi výrazne upevnil. Je to preto, že Scientológia človeka učí, ako otvorenejšie komunikovať s ostatnými, ako si zvýšiť schopnosť milovať ostatných …

4.4 Ako sa Scientológia pozerá na manželstvo a rodinu? Čítajte viac »

4.5 Ako sa cirkev pozerá na vzťahy medzi Scientológom a členmi rodiny, ktorí Scientológmi nie sú?

Pretože Scientológia je relatívne mladá relígia, väčšina scientológov má príbuzných, ktorí Scientológmi nie sú. Cirkev nabáda a pomáha svojim členom, aby mali vynikajúce rodinné vzťahy, bez ohľadu na to, či sú ich príbuzní Scientológovia alebo nie. V skutočnosti sa vzťahy medzi Scientológom a zvyškom jeho rodiny zvyčajne zlepšujú po tom, čo človek začne praktikovať Scientológiu, …

4.5 Ako sa cirkev pozerá na vzťahy medzi Scientológom a členmi rodiny, ktorí Scientológmi nie sú? Čítajte viac »

4.6 Sú dvere Scientológie otvorené pre každého?

Dvere Scientológie sú vždy otvorené pre každého, kto hľadá duchovné zlepšenie. Materiály, ktoré tvoria Scientologickú relígiu, sú ľahko dostupné v Scientologických organizáciách a verejných knižniciach po celom svete. Organizácie sú vždy pre verejnosť otvorené a ktokoľvek môže prísť prehliadnuť a na vlastné oči vidieť, o čom celá Scientológia je. Scientológovia pochádzajú zo všetkých oblastí života …

4.6 Sú dvere Scientológie otvorené pre každého? Čítajte viac »

4.7 Je Scientológia tajná organizácia?

Vôbec. Človek môže kedykoľvek Scientologickú organizáciu sám navštíviť a scientologické knihy, nahraté prednášky, filmy a ďalšia literatúra sú ľahko dostupné pre každého. Od nikoho sa nežiada, aby sa stiahol zo spoločenského života keď začne so Scientológiou, práve naopak. O Scientológoch je známe, že sa veľkou mierou zapájajú do okolitého života, pretože prahnú po zodpovednosti za …

4.7 Je Scientológia tajná organizácia? Čítajte viac »