FAQ Categories: 7. Auditing

13.2 Aký je v Scientológii rozdiel medzi cestou auditingu a cestou štúdia?

Odkaz na Tabuľku klasifikácie, postupu a vedomia najlepšie vysvetlí rozdiel medzi týmito dvoma spôsobmi. Na pravej strane tejto tabuľky sú rôzne stupne, ktorými človek prechádza, keď dostáva auditing. Každý stupeň v zozname má stĺpec pre „získanú schopnosť“, ktorý popisuje zvýšené úrovne vedomia a schopnosti dosiahnuté na každom stupni. V auditingu človek pracuje smerom k zlepšeniu …

13.2 Aký je v Scientológii rozdiel medzi cestou auditingu a cestou štúdia? Čítajte viac »

13.3 Čo môže napraviť auditing?

Auditing nie je záležitosťou nápravy vecí v tradičnom zmysle slova. Auditing sa nerobí preto, aby sa dalo do poriadku telo alebo aby sa vyliečilo čokoľvek fyzické a takisto E-meter nič nelieči. Avšak v procese auditingu, v ktorom sa človek stáva šťastnejším, schopnejším a viac si uvedomujúcim seba ako duchovnú bytosť, choroby, ktoré majú psychosomatický pôvod …

13.3 Čo môže napraviť auditing? Čítajte viac »

13.4 Čo získam auditingom?

Scientologický auditing je dodávaný v špecifickom poradí, ktoré zvláda závažnejšie bariéry, na ktoré ľudia narážajú, keď sa snažia dosiahnuť svoje ciele. Keď dostanete auditing, začnete poznávať, že sa meníte a vaše pohľady na život sa zlepšujú a že sa stávate schopnejším. V Scientológii vám nebude povedané, kedy ste skončili auditing – vy to budete vedieť sami, …

13.4 Čo získam auditingom? Čítajte viac »

13.5 Funguje auditing skutočne vo všetkých prípadoch?

Dianetické a Scientologické technológie sú veľmi presné a dobre overené postupy, ktoré fungujú v 100% prípadoch, u ktorých sú štandardne používané. Jedinou podmienkou je to, že preclear tam musí byť z vlastného rozhodnutia a musí dodržovať po dobu auditingu pravidlá pre preclearov, aby boli zaistené optimálne výsledky. Cirkev nedáva žiadne záruky výsledkov, pretože auditing je …

13.5 Funguje auditing skutočne vo všetkých prípadoch? Čítajte viac »

13.6 Je v poriadku brať akékoľvek drogy, keď ste v Scientológii?

Okrem antibiotík a iných lekárom predpísaných liekov, nie. Užívanie akýchkoľvek iných drog, ako sú pouličné drogy alebo psychiatrické drogy, je zakázané. Ak má niekto zdravotné alebo zubné problémy vyžadujúce si liečenie a praje si brať nejaké lieky iné než antibiotiká, mal by informovať zodpovedajúceho člena personálu a konzultovať to so svojim lekárom, alebo zubárom. Drogy sa …

13.6 Je v poriadku brať akékoľvek drogy, keď ste v Scientológii? Čítajte viac »

13.7 Koľko hodín auditingu denne ľudia dostávajú?

To záleží na konkrétnom auditovacom programe daného človeka. Niekto dostane viac alebo menej hodín auditingu než iní, ale priemerne by to malo byť 2 a 1/2 hodiny denne. Auditing prináša najlepšie výsledky, keď sa robí intenzívne, prinajmenšom 12 a 1/2 hodiny týždenne. Čím intenzívnejšie je niekto auditovaný, tým rýchlejší pokrok robí, pretože nezabŕdava do bahna bežných životných rozladení a zmätkov. …

13.7 Koľko hodín auditingu denne ľudia dostávajú? Čítajte viac »

13.8 Môže byť niekto v auditingu exterior (v stave mimo tela)?

Exteriorizácia je stav thetana, človeka samotného, keď je mimo svoje telo buď s plným vnímaním alebo bez neho, ale ešte je schopný kontrolovať a zvládať telo. Exteriorizácia je osobná záležitosť každého jednotlivca. Je známe, že veľa, Scientológov sa dostalo mimo svoje telo, takže by vás to vôbec nemalo prekvapiť keď sa vám to stane tiež …

13.8 Môže byť niekto v auditingu exterior (v stave mimo tela)? Čítajte viac »

13.10 Zabráni mi užívanie antibiotík v tom, aby som dostal auditing?

Nie. Antibiotiká fungujú rozdielne od liekov. Preclear, ktorý berie antibiotiká na základe lekárskeho predpisu, by mal túto skutočnosť oznámiť Riaditeľovi procesingu, ale to mu nezabráni v tom, aby dostal auditing. Veľa ľudí prehlasuje, že antibiotiká zaberajú rýchlejšie a efektívnejšie, keď v rovnakom čase dostávajú aj auditing.