3.1 Kto bol L. Ron Hubbard?

L. Ron Hubbard bol autor, filozof, filantrop a zakladateľ Scientologickej relígie. Narodil sa 13. marca 1911 v meste Tilden, v Nebraske (USA) a zomrel 24. januára 1986.

Jeho dlhú a dobrodružnú cestu k objavom započal už vo veľmi rannom veku. Pod vedením svojej matky, vzdelanej ženy, od útleho veku začal čítať: Shakespeara, gréckych filozofov a celý rad klasikov neskoršieho obdobia. Napriek tomu mal ďaleko od knihomoľa a po rodinnom presťahovaní sa do Heleny, v Montane (USA), čoskoro lámal mladých žrebcov s najlepšími miestnymi rančermi.

Ako zvedavý tínedžer v regióne, ktorý bol ešte stále drsným americkým západom, sa tiež čoskoro spriatelil s domorodými indiánmi kmeňa Černonožcov, kde sa od miestneho šamana učil kmeňové tradície a legendy, a dosiahol veľmi zriedkavý status pokrvného brata. Vo veku 13 rokov získal ako najmladší v dejinách prestížny skautský status Eagle Scout (najvyššia skautská hodnosť v Spojených štátoch) a reprezentoval americký národný skauting u Calvina Coolidgea.

Avšak to, čo najviac charakterizovalo mladého L. Ron Hubbarda, bola neukojiteľná zvedavosť spojená s vrodenou túžbou zlepšiť stav človeka.

Všimnúc si tieto jeho kvality, jediný americký námorný dôstojník, ktorý študoval psychoanalýzu u Sigmunda Freuda vo Viedni, veliteľ Joseph C. Thompson, predstavil mladému L. Ron Hubbardovi freudovskú teóriu.

Aj keď bol skutočne fascinovaný možnosťami hĺbania ľudskej mysle, zostalo v ňom mnoho nezodpovedaných otázok.

Keď bol jeho otec ako americký námorný veliteľ pridelený do južného Pacifiku, Ron sa pustil do prvej z jeho slávnych ázijských ciest. Do veku 19 rokov precestoval viac ako pol milióna kilometrov, dokonca aj veľkú časť Číny a Indie. V priebehu tohto obdobia sa stal jedným z mála západných dobrodruhov, ktorím sa podarilo vstúpiť do zakázaných tibetských kláštorov lama-sérií v západných pohoriach Číny a študoval u posledného z radu kráľovských kúzelníkov na dvore Kublai Chána. Napriek všetkým zázrakom, ktorým bol svedkom, nemohol si pomôcť len urobiť si záver, že legendárna múdrosť Východu v týchto preľudnených a nedostatočne rozvinutých krajinách neurobila pre uľahčenie utrpenia a chudoby jej ľudí nič.

Po návrate do Spojených štátov v roku 1929 pokračoval Ron vo formálnom vzdelávaní a na ďalší rok sa zapísal na Univerzitu Georgea Washingtona. Tam študoval matematiku, inžinierstvo a bol v prvej americkej triede atómových a molekulárnych javov. Hoci tieto nie sú nevyhnutne predmety, ktoré si študenti volia, boli to disciplíny, ktoré mu poskytli vyšetrovacie nástroje, s ktorými mohol ďalej nasledovať nevyriešené otázky ľudskej mysle a života. V skutočnosti sa L. Ron Hubbard stal prvým, kto aplikoval vedeckú metodológiu na starodávne otázky existencie.

Počas svojho univerzitného obdobia sa tiež stal jedným z popredných priekopníkov amerického lietania a pýchou celého stredozápadu. V konečnom dôsledku však, a najmä vo svetle toho, s čím sa stretol ako s „vedou o mysli“ v laboratóriách univerzitnej psychológie, mohol len dospieť k záveru, že akadémia západného sveta mu neposkytla žiadne odpovede.

Ako neskôr napísal:

„Bolo veľmi zrejmé, že som sa zaoberal a žil v kultúre, ktorá vedela o mysli menej než najprimitívnejší kmeň, s ktorým som sa kedy stretol. Vediac tiež, že ľudia na východe neboli schopní načrieť tak hlboko a predvídateľne do hádaniek mysle, ako som očakával, vedel som, že mám pred sebou veľa výskumu.“

Aby mohol svoj výskum počas Veľkej hospodárskej krízy financovať, Ron sa pustil do prvej etapy svojej päťdesiatročnej literárnej kariéry. Do polovice 30. rokov bol jedným z najviac čítaných autorov legendárneho rozkvetu americkej „pulpovej“ literatúry. Tiež napísal niekoľko nezabudnuteľných scenárov počas hollywoodského Zlatého veku, a stále sa spomína na jeho prácu na rôznych veľkých trhákoch a klasických filmov Clarka Gablea.

Ale nikdy nestratil z dohľadu svoj primárny výskum, pokračoval v ňom v ďalekosiahlych výpravách do primitívnych krajín. Nakoniec, pri hľadaní základného „spoločného menovateľa existencie“, na ktorom by sa vybudovala funkčná filozofia pre zlepšenie človeka, študoval dovedna až 21 rás a kultúr. Začiatkom roku 1938 tohto spoločného menovateľa izoloval, bol ním Preži!

To, že prežitie bolo kľúčovou motiváciou u všetkých živých vecí nebola nová myšlienka. Ale to, že sa život v konečnom dôsledku pokúša len a len o prežitie – to bolo úplne nové. Ron pôvodne predstavil tento objav v rukopise s názvom „Excalibur“. Hoci sa nakoniec rozhodol neuverejniť dielo, pretože neobsahovalo akúkoľvek skutočnú metódu na zlepšenie človeka, predsa len bolo filozofickým etalónom, ktorým by sa dal zosúladiť všetok ďalší výskum.

Vďaka svojim objaviteľským úspechom v tomto období, v roku 1940 Ron vstúpil do slávneho Klubu objaviteľov (Explorers Club), kde stál medzi poprednými dobrodruhovi toho obdobia. V dôsledku toho boli všetky nasledujúce expedície podniknuté pod prestížnou vlajkou Explorers Clubu – najskôr to bolo v roku 1940 plavba na Aljašku, kde nielen viedol orientačné štúdie indiánskych kmeňov pobrežia Tichého oceánu, ale tiež zavádzal prototyp navigačného systému, ktorý prebrali všetky námorné i letecké spoločnosti a bol používaný až do posledných desaťročí dvadsiateho storočia.

S príchodom druhej svetovej vojny vstúpil L. Ron Hubbard do amerického námorníctva ako poručík. Spočiatku pôsobil ako vyšší spravodajský dôstojník v Austrálii. Po svojom návrate do Spojených štátov (medzi prvými americkými obeťami bitky v južnom Pacifiku) pokračoval v službe v Tichom i Atlantickom oceáne veliac proti-ponorkovým korvetám a výcvikovým posádkam. Napriek tomu, že bol vysoko vyznamenaný pre svoju službu v boji, bol tiež hlboko zarmútený výsledným krviprelievaním a neľudskosťou. Preto sa rozhodol zdvojnásobiť svoje úsilie o zlepšenie stavu ľudstva. Ďalej pokračoval vo svojom výskume počas najtemnejších dní rokov 1943 a 1944.

Čiastočne nevidiaci a chromý zo zranení utrpených v boji, poručík L. Ron Hubbard bol diagnostikovaný ako trvalo telesne postihnutý v roku 1945 a hospitalizovaný v Oaklande v Kalifornii. V tomto bode však vyvinul prvé praktické postupy na zmiernenie traumy. Testoval tieto postupy na bývalých vojnových zajatcoch, ktorí napriek intenzívnemu lekárskemu ošetreniu nedokázali znovu obnoviť svoje zdravie. S využitím techník ranej Dianetiky na odstránenie „duševných blokov“, ktoré bránia účinku na podaný liek, všetci tí, ktorí podstúpili Ronovu techniku sa zotavujú a štandardná lekárska starostlivosť začína zaberať. Využívajúc tých istých techník, on sám opäť takisto získal svoje vlastné zdravie – na veľké prekvapenie lekárov.

S obnovením mieru sa Ron rozhodol ďalej testovať funkčnosť Dianetiky medzi stovkami jednotlivcov zo všetkých oblastí života. Po neustálom zdokonaľovaní v „laboratóriu skutočného sveta“ pripravil dokument, ktorý podrobne opisuje základnú teóriu a techniky. Týmto dokumentom bola Dianetika: Pôvodná štúdia. Kópie rukopisu boli pôvodne distribuované lekárskemu a vedeckému kruhu. V bleskovom čase sa však tieto kópie dychtivo rozmnožovali a prenášali k ďalším a ďalším ľuďom, kým Ronova pôvodná štúdia doslova neobletela celý svet.

Na uspokojenie obrovskej záplavy otázok od čitateľov, Ron bol nútený vytvoriť konečný text na túto tému. Začal pracovať na Dianetike: Modernej vede o duševnom zdraví. Bol to prvý ucelený text, ktorý bol kedy napísaný o ľudskej mysli a živote. Vydaný 9. mája 1950, okamžite sa ocitla na bestsellerovom zozname New York Times a vzniklo okolo 750 dianetických skupín od jedného pobrežia k druhému. Ďalej inšpiroval zrod Dianetických nadácií v šiestich amerických mestách, aby pomohli Ronovmu napredovaniu v tomto predmete.

Tento pokrok bol rýchly, metodický a prinajmenšom taký objavný ako to, čo mu predchádzalo. Pretože pokračovaním poslednej kapitoly Dianetiky, kde Ron napísal o plánoch pokračovať v „ďalšom výskume životnej sily“, čoskoro zistil, že sa zaoberá narastajúcim množstvom dôkazov, že táto životná sila je skutočne duchovná a týka sa niečoho oveľa väčšieho než je jeden život. To znamenalo, ako to sám napísal:

„Ako vývoj pokračuje, stále viac a viac sa zdá, že Dianetika je schopná kontaktovať onú, často postulovanú, ale nikdy dôkladne nepreskúmanú, nezmeranú a neokúsenú, ľudskú dušu.“

Toto vyhlásenie sa ukázalo ako úplne presné a s ďalším skúmaním koncom rokov 1951 a 1952 Ron naozaj skontaktoval, zmeral a poskytoval prostriedky pre zážitie ľudskej duše. Scientologická relígia sa teda zrodila ako „štúdium a zvládanie ducha vo vzťahu k sebe samému, k vesmírom a ostatnému životu“.

V priebehu päťdesiatych rokov 20. storočia Ron pokračoval v preskúmavaní čoraz väčšej hĺbky charakteru a potenciálu ducha, pričom dokumentoval svoje objavy v zaznamenaných prednáškach, technických vydaniach, článkoch a knihách. Ako sa spoločenstvo Scientológov postupne rozrástlo, Scientologické cirkvi sa otvorili po celých Spojených štátoch, Európe, Austrálii a Južnej Afrike. Preto dohliadal na celosvetový rast Scientológie a tiež na kodifikáciu presnej a štandardnej cesty, ktorou by sa jednotlivci mohli dostať k vyšším stavom vedomia.

Napriek tomu, že Scientológia zahŕňa celý život, konečne neexistuje žiadny aspekt ľudskej existencie, ktorý by práca L. Ron Hubbarda nepokryla. Žil vo Veľkej Británii, potom na palube výskumného plavidla v Stredozemnom mori, Atlantiku a Karibiku predtým, ako sa vrátil do Spojených štátov, čerpal z enormného počtu scientologických postupov a vyvinul rad technológií určených pre sociálne zlepšovanie. Konkrétne:

  • Postupy L. Ron Hubbarda pre drogovú rehabilitáciu sú v súčasnosti používané v približne 50 krajinách. Dokázali, že sú päťkrát efektívnejšie než akýkoľvek podobne zameraný program.
  • Jeho program pre reformu kriminálnikov v súčasnosti funguje vo viac ako 2 000 väzniciach a trestnoprávnych inštitúciách na medzinárodnej úrovni a spôsobil 80-percentné zníženie recidívy.
  • Jeho technológia pre učenie a gramotnosť je používaná vo viac ako 74 krajinách.
  • Univerzálne uznávaný morálny kódex L. Ron Hubbarda a sprievodca k lepšiemu životu s názvom „Cesta ku šťastiu“, je nenáboženský a odvoláva sa iba na zdravý rozum. Štatisticky sa ukázal ako účinný pri zvrátení klesajúcich morálnych trendov v celej komunite, pričom asi 100 miliónov kópií sa distribuuje vo viac ako 90 jazykoch vo viac ako 150 krajinách sveta.

Ale samozrejme najväčší príbeh L. Ron Hubbarda sa môže skončiť len s dokončením jeho hlavného výskumu. Predtým, než odišiel v roku 1986, úplne kodifikoval všetky materiály týkajúce sa Dianetiky a Scientológie pre aplikáciu na každej úrovni spoločnosti a pre tie najvyššie duchovné úrovne.

Dnes tieto materiály obsahujú desiatky miliónov publikovaných slov, zaznamenaných prednášok a filmov. S viac ako 250 miliónmi kópií svojich diel v obehu inšpiroval L. Ron Hubbard hnutie rozprestierajúce sa na všetkých kontinentoch.

Dôkazom funkčnosti jeho dedičstva sú zázraky jeho technológie a milióny priateľov po celom svete, ktorí nesú toto dedičstvo ďalej. Zázraky i počet priateľov neustále rastie v počte s každým ďalším dňom a tým len potvrdzujú to, čo Ron deklaroval vo svojej vlastnej eseji „Moja filozofia“:

“Rád pomáham ostatným a považujem za svoju najväčšiu radosť v živote vidieť človeka, ktorý sa sám oslobodil od tieňov, ktoré činili jeho dni temnými.”

„Tieto tiene mu pripadajú tak nepreniknuteľné a tak ho sťahujú dolu, že keď spozná, že sú to len tiene a že môže cez ne vidieť, prejsť nimi a byť znovu na slnku, je nesmierne potešený. A obávam sa, že som potešený práve tak ako on.”