17.2 Aký názor má Scientológia na deprogramátorov a skupiny, ktoré sa pokúšajú donútiť ľudí, aby odsúdili svoje náboženstvo, ktoré si vybrali?

Títo takzvaní „deprogramátori“, lepšie popísaní ako psychiatrickí depersonalizátori sú finančne motivovaní jedinci, ktorí unášajú iných ľudí pre zisk. Ich metódy zahrňujú vymývanie mozgov, odopieranie jedla a spánku a rôzne formy mučenia.

Takéto aktivity sú jasne proti zásadám dodržovaným Scientológmi a preukázalo sa, že sú rovnako protizákonné. Psychiatrickí depersonalizátori išli vo viacerých krajinách do väzenia pre svoje násilie a ilegálne metódy.

Situácia, v ktorých rodiny vyjadrili starosť o členov rodiny angažujúcich sa v rôznych náboženstvách, môže byť zvyčajne zvládnutá komunikáciou. Nikto sa nepotrebuje uchyľovať k násiliu a nepotrebuje ziskuchtivcov, aby vyriešili situáciu zmätku a nervozity.

Cirkev neprepáči používanie násilia a hlása a presadzuje to, že každý človek má neodcudziteľné právo na vlastnú vieru.