8.13 Scientológia je filozofia. Prečo musí byť organizovaná?

Scientológia je aplikovaná náboženská filozofia. Organizácia je potrebná preto, aby sa dala technológia k dispozícii ľuďom a učila ich používať ju.