8.10 Koľko ľudí pracuje v Scientologickej cirkvi?

Počet zamestnancov je v každej cirkvi rôzny. Malé cirkvi ich majú aj 20 a veľké viac než 500.