8.9 Kde sídli Scientologická cirkev?

Scientologické cirkvi a misie existujú po celom svete. V rôznych krajinách je naozaj veľa cirkví a ešte ďaleko viac misií.