6.8 Stal sa L. Ron Hubbard Clearom?

Áno. Aby zmapoval cestu pre iných, musel sa ním stať sám.