2.11 Verí Scientológia skôr v myseľ ako v hmotu?

Pri použití Scientológie oslovujete samých seba – nie vašu myseľ či telo, ale priamo vás.

Scientológovia zistili, že duch je potencionálne nadradený nad materiálnymi vecami a že duch (teda vy), pokiaľ sa očistí od minulých tráum, prehreškov a aberácií, je schopný urobiť neuveriteľné zmeny v hmotnom vesmíre, ktorých by v opačnom prípade nebol schopný.