2.14 Verí Scientológia na reinkarnáciu či minulé životy?

Drvivá väčšina svetovej populácie verí v reinkarnáciu a až v posledných storočiach počas vzostupu fyzikálnych vied začal striktne materialistický pohľad zatieňovať ten duchovný.

Nedávno sa tradičná definícia reinkarnácie od pôvodného významu odklonila. Reinkarnácia je bežne chápaná ako „znovu sa narodiť v rôznych formách života“ (ako je napríklad zviera, hmyz atď.), zatiaľ čo jej skutočná definícia je „znovuzrodenie sa do ľudského tela alebo do iného tela.“ Takže to, čo je bežne chápané ako reinkarnácia je presne ohraničený systém a nie je súčasťou Scientológie. Církev sa prikláňa k pôvodnej skutočnej definícii.

Faktom je, že pokiaľ človek nezvláda aberácie, ktoré sa nahromadili v jeho minulých životoch, nedosahuje pokrok.

Dnes si je v Scientológii veľa ľudí istých, že prežili už skoršie životy, než je ich súčasný. Tým sa však myslia minulé životy a nie reinkarnácia. Minulé životy nepredstavujú v Scientológii dogmu. Počas auditingu Scientológovia zvyčajne zažijú minulý život, a potom sami zistia, že žili už predtým. Viera v to, že človek mal hmotnú či inú existenciu, ktorá bola skôr, než identita jeho súčasného tela, nie je žiadny nový koncept – napriek tomu však vzrušujúci.

Je faktom, že pokiaľ človek nezačne zvládať aberáciu nahromadenú v minulých životoch, nebude postupovať. V Scientológii sú človeku poskytnuté nástroje k tomu, aby ste zvládli rozrušenia a aberácie z minulých životov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú jeho súčasný život. To ho oslobodí a teda bude môcť žiť oveľa šťastnejší život.