2.9 Verí Scientológia, že človek je hriešny?

Základný predpoklad Scientológie je, že človek je vo svojej podstate dobrý; že sa pokúša prežiť; a že jeho prežitie závisí od neho samotného, od jeho blížnych a od jeho dosiahnutia bratstva s celým vesmírom. Napriek tomu, jeho skúsenosti vo fyzikálnom vesmíre, počas mnohých prežitých životov, ho odviedli k zlu, dopustil sa škodlivých činov (alebo hriechov), ktoré spôsobili, že sa stal „aberovaným“ (odkloneným od racionálneho myslenia či správania). Tieto škodlivé činy nasledovne znižujú vnímanie človeka a jeho vrodené dobro, ktorým ako duchovná bytosť disponuje.

Skrz Scientológiu môže tieto činy konfrontovať, vymazať ignoranciu a aberáciu, ktoré ich obklopujú, a opäť získať znalosť a zažiť pravdu.

Všetky náboženstvá hľadajú pravdu. Sloboda ducha sa môže dosiahnuť len na ceste k pravde. Hriech sa, podľa Scientológie, skladá z klamstiev a skrytých činov a teda nepravdy.