6.1 Čo je to tréning?

Praktikovanie Scientológie pozostáva z auditingu (duchovného poradenstva) a tréningu. Človek sa stáva slobodným prostredníctvom auditingu, zatiaľ čo tréning mu poskytuje vedomosti o tom, ako slobodným zostať.

V každej Scientologickej organizácie sú špeciálne miestnosti (kurzové miestnosti), kde si ľudia študujú písané diela a počúvajú nahrané prednášky L. Ron Hubbarda v presne určenom poradí uvedenom na kontrolnom zozname. Supervízor kurzu je prítomný v každej kurzovej miestnosti, aby pomohol Scientológom dosiahnuť úplné pochopenie materiálu, ktorý sa učia. Supervízor kurzu nijako nevyučuje, neprednáša ani nič nevysvetľuje, ale namiesto toho odkazuje študentov na správny materiál ak sa stretnú s ťažkosťami. Keďže existujú kontrolné zoznamy a Supervízorova úloha je tiež jednoznačne daná, každý človek môže postupovať študovaným Scientologickým materiálom svojim vlastným tempom.

Tréning tvorí mnoho kurzov a vedomostí, od úvodných kurzov až po pokročilejšie, ktoré zahŕňajú štúdium vyšších úrovní. K dispozícii sú kurzy, v ktorých sa človek môže naučiť ako robiť Scientologické poradenstvo ako audítor. Auditor je definovaný ako „ten, ktorý počúva“ z latinského audire, čo znamená „počuť alebo počúvať“.

Auditorský tréning pozostáva z intenzívnej sérii špeciálnych cvičení o všetkých aspektoch dodávania auditingu. Tiež sa používajú filmy o dôležitých aspektoch predmetu na uľahčenie naučenia sa praktických aplikácií auditingu. Študent sa naučí svoje techniky dokonale, pretože v každej Scientologickej organizácii je len jeden štandard na zvládnutie tréningu: Od študenta, ktorý ukončí auditorský tréning sa očakávajú 100 percentné perfektné auditingové sedenia, vždy. Prostredníctvom Scientologického tréningu sa tento štandard dosahuje denne.

Konečným výsledkom tréningu auditora je to, že jednotlivec je schopný pomôcť inej osobe. Ale pretože Scientológia ponúka porozumenie ľudskému správaniu a tomu, čo leží za každodennými problémami, auditorský tréning tiež poskytuje jednotlivcom prostriedky na zvládanie života ako takého.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *