2.18 Čo Scientológia hovorí na výchovu detí?

L. Ron Hubbard napísal veľa o výchove detí. V Scientológii sa na deti pozerá ako na ľudí, ku ktorým by sme mali mať rešpekt a lásku, ktorú chováme k dospelým. Scientológovia veria, že deti by mali byť nabádané k tomu, aby prispievali k rodinnému životu, a nie, aby ich bolo len „vidieť a nepočuť“.

Väčšina detí, ktoré sú vychované v slušných Scientologických rodinách majú nadpriemerné schopnosti a rýchlo začínajú chápať, ako sa ľudia chovajú, a prečo sa tak chovajú. A tak majú šťastnejší a bezpečnejší život.