2.3 Má Scientológia nejaký koncept o bohu?

Určite áno. V Scientológii je koncept Boha vyjadrený ako Ôsma dynamika – popud k existencii ako nekonečno. To sa tiež nazýva ako Najvyššia bytosť. Pretože Ôsma dynamika, Scientologický koncept Boha, spočíva na samom vrchole celkového prežitia. Ako L. Ron Hubbard napísal v knihe Veda o prežití:

„Žiadna kultúra v dejinách sveta, okrem tých, ktoré sú úplne skazené a vymierajúce, nezlyhala v potvrdzovaní existencie Najvyššej bytosti. Je to empirické pozorovanie, že ľudia bez silnej a vytrvalej viery v Najvyššiu bytosť sú menej schopní, menej etickí a menej hodnotní pre seba a pre spoločnosť. Človek bez trvalej viery je, už len z pozorovania, viac vecou než človekom.“

Scientológia nemá, narozdiel od židovsko-kresťanského náboženstva, žiadne dogmy týkajúce sa Boha, ktoré svojim členom prikazuje. Scientológia, rovnako ako pri jej ďalších základných princípoch, nežiada človeka, aby slepo akceptoval niečo len na základe viery. Naopak, ako sa duchovné vedomie človeka na základe účasti v Scientologickom auditingu a tréningu zvyšuje, dosahuje svoju vlastnú istotu o každej dynamike. Podľa toho teda, len keď dosiahne Siedmu dynamiku (Duchovno) vo svojej úplnosti, objaví a dosiahne svojho vlastného porozumenia Ôsmej dynamike (Nekonečnu) svojmu vzťahu k Najvyššej bytosti.