2.20 Aký je pohľad Scientológie na nebo a peklo?

Scientológovia veria, že ľudia sú nesmrteľnými duchovnými bytosťami, ktoré žili už predtým a ktoré budú žiť opäť, a že ich budúce šťastie a nesmrteľnosť závisia od toho, ako vedú svoje životy tu a teraz. Ako L. Ron Hubbard napísal v Scientológii: Základy myslenia:

„Je očividné, že to, čo tvoríme v našej spoločnosti počas tohto života, nás ovplyvňuje počas toho ďalšieho. Toto je niečo celkom iné, než obyčajná „viera“ alebo „predstava“, že k týmto veciam dochádza. V Scientológii máme veľmi málo do činenia s tým, aby sme ľudí nútili k záverom. Každý môže zažiť tieto veci na vlastnej koži. A ak toho nie je schopný, nik od neho neočakáva, že ich bude akceptovať.

„To, že náš posmrtný život je našim „budúcim životom“ totálne mení všeobecný koncept o osude duše. Neexistuje tu žiadny spor s princípmi akejkoľvek viery, pretože relígie jednotne nevyhlasujú, že človek okamžite odchádza do neba alebo do pekla. Je isté, že človek vo svojom budúcom živote zažíva dôsledky aktivít civilizácie, v ktorej sa podieľal na tvorení. Inými slovami, človek sa vracia späť. Je zodpovedný za to, čo sa deje dnes, pretože zajtra s tým bude musieť žiť.“

Zmysel pre spoločenskú zodpovednosť sa posilňuje, keď sa scientológovia počas účasti na auditungu či tréningových službách stretnú s tým, že sú skutočne duchovné bytosti, ktoré predtým žili a budú žiť opäť. Dôsledkom tohto uvedomenia je vyšší štandard etiky a morálky. Svet, ktorý dnes človek vytvára, je svet, do ktorého sa zajtra vráti, a človek žije z plodov svojej práce alebo s dôsledkami svojich prehreškov.

Toto nie je len abstraktná koncepcia týkajúca sa budúceho stavu spoločnosti. To sa vzťahuje aj priamo na duchovný stav človeka. Základným princípom v Scientológii je, že ľudia sú v podstate dobrí, ale stali sa aberovaní skrz kontakt s fyzickým vesmírom, a preto sa dopúšťajú škodlivých činov. Tieto činy znižujú vedomie a schopnosť človeka a udierajú doňho spätne v zostupnej špirále nešťastia a útrap. Prostredníctvom Scientológie môže človek čeliť svojim činom, prevziať za ne zodpovednosť, vedieť a opäť zažiť pravdu.

Scientológia sa snaží úplne zvrátiť túto zostupnú špirálu a dosiahnuť duchovnú slobodu pre jednotlivca ako aj pre spoločnosť ako celok.

Scientológia zdieľa cieľ duchovnej spásy, ktorý existuje v mnohých vierach, akými sú judaizmus, islam, kresťanstvo, budhizmus a hinduizmus. Zatiaľ čo pojmy spojené so spásou sú v Scientológii odlišné, duchovný cieľ spásy ducha je s mnohými vierami spoločný.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *