2.21 Aký je pohľad Scientológie na Mojžiša, Ježiša, Mohameda, Budhu a iné náboženské postavy minulosti?

L. Ron Hubbard si ctil veľkých náboženských vodcov minulosti za múdrosť, ktorú svetu priniesli. Napísal, že Scientológia zdieľa „ciele stanovené pre človeka Kristom, ktoré sú múdrosť, dobré zdravie a nesmrteľnosť.“

L. Ron Hubbard vo svojej eseji „Náboženský vplyv v spoločnosti: Úloha dobrovoľného duchovného“ uvádza:

„Veľké náboženské kultúrne sily minulosti, budhizmus, judaizmus, kresťanstvo a iné, zdôrazňovali odlišnosť dobra od zla a vyššie etické hodnoty.“

V prednáške urobenej 3. júna 1955, s názvom Nádej človeka, pán Hubbard uvádza, že si ctí:

„Veľkí duchovní vodcovia minulosti – nie z moderných čias, ale z minulosti – pretože títo ľudia nám odovzdali dostatok tradícií, aby nás poučili o tom, že človek má duchovnú stránku. Títo veľkí duchovní vodcovia boli obesení, zlomení, nesprávne interpretovaní, zle citovaní, neboli vôbec pochopení, ale napriek tomu sú rukami, ktorými sa po stáročia odovzdávala pochodeň, aby sme mohli vyvrcholiť vyššími schopnosťami pre človeka a nádejou na jeho budúcnosť …

„Všetci títo ľudia hovorili niečo, čo je oveľa dôležitejšie než „Existuje duchovná stránka života.“ Hovorili: „Existuje nádej. Môžu k vám prísť a povedať vám, že všetko je stratené a že ste mŕtvi, že ste uväznení a že pre vás nie je žiadna nádej. Môžu prísť k vám a hovoriť vám to, ale to nie je pravda. Nádej existuje. Žiješ ďalej. Tento život nie je všetkým čím je. Existuje budúci život, v ktorom môžete konať lepšie, uspieť dôstojne než doteraz. „To je to, čo všetci títo ľudia hovorili …

„… obrovské množstvo toho, čo nazývame náboženstvom na dnešnej západnej pologuli, bolo dané tejto západnej pologuli priamo Gautamom Budhom. Bolo to prefiltrované cez Stredný východ. „Miluj svojho blížneho“ bola jednou z prvých lekcií, ktorú učil, a pritom je to lekcia, ktorú sme dostali skrz Stredný východ.

„Ale to, čo vám hovorím, je, že títo ľudia odovzdávali pochodeň múdrosti a informácií, z generácie na generáciu. Bolo to podané geograficky a jedna z týchto geografických trás bola na Strednom východe. A jeden z tých ľudí, ktorému bola podaná, bol muž menom Mojžiš. A ďalej to bolo odovzdané človeku menom Kristus. A podal to ďalej a dokonca arabské národy to využili prostredníctvom svojho vlastného proroka Mohameda.

„A týchto ľudí považujem za veľkých duchovných vodcov, pretože dali človeku po dlhých rokoch nádej, že život môže pokračovať, že existuje duchovná stránka existencie, že obchodovanie s barterom pre zisk nie je všetko o čom život je“

Ďalej L. Ron Hubbard učil, že každého náboženské presvedčenie si zaslúži rešpekt. V knihe Cesta ku šťastiu, ktorá nie je v skutočnosti náboženským dielom, ale môže ju využiť ktokoľvek, veriaci alebo nie, pán Hubbard poskytol niekoľko praktických usmernení podľa ktorých žiť. Jedným z pravidiel v tejto knihe je „Rešpektujte náboženské presvedčenia iných.“

„Tolerancia je dobrým základným kameňom, na ktorom sa dajú budovať medziľudské vzťahy. Keď sa človek pozrie na masakre a utrpenie spôsobené náboženskou netoleranciou, ktoré sa tiahnu celými dejinami ľudstva až do súčasnosti, pochopí, že netolerancia je aktivita nasmerovaná proti prežitiu.

„Náboženská tolerancia neznamená, že človek nemôže vyjadriť svoje vlastné vyznanie. Znamená to, že snahy podkopať či napadnúť náboženské presvedčenie a vyznania druhých, boli vždy rýchlou cestou do ťažkostí.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *