3.4 Ovplyvnila smrť L. Ron Hubbarda cirkev nepriaznivo?

Všetci veľkí náboženskí vodcovia minulosti zomreli. Ich dielo ďalej prekvitá. Ľudia umierajú. Múdrosť a myšlienky nie. Pokiaľ budú muži a ženy komunikovať a čítať a používať znalosti, ktoré L. Ron Hubbard usporiadal, Scientológia bude ďalej rásť a slúžiť ľudstvu.

L. Ron Hubbard zaznamenal výsledky svojho výskumu v písomnostiach, filmoch a nahratých prednáškach tak, aby jeho technológia mohla byť zachovaná. Rok 2010 bol rok ukončenia dvadsaťpäťročného, dva-milióny-hodín-prác trvajúceho projektu, kde všetky diela Dianetiky a Scientológie boli verifikované, obnovené a v ich neporušenej forme uchované pre večnosť. Naveky sa na to bude spomínať ako na Zlatý Vek Vedomosti (angl.: Golden Age of Knowledge) a zahŕňa celú chronologickú cestu objavov L. Rona Hubbarda. Výsledkom je, že Scientológia exponenciálne pokračuje v expanzii a jej budúce prežitie je zaistené.