2.19 Môže sa človek, čo sa týka Scientológie sám rozhodnúť?

Áno, môže a skutočne by to tak mal urobiť. Scientológia človeku umožňuje myslieť sám za seba. Nie je účelom zamestnávať sa štúdiom alebo používaním Scientológie preto, že to chce niekto iný. Ale pokiaľ človek svoj život dobre zváži a usúdi, že ho chce zlepšiť, najlepšia vec je, aby začal a sám zistil, čo mu môže Scientológia dať. Človek by mal začať prečítaním si jednej zo základných kníh od L. Rona Hubbarda.