5.1 Ktorou knihou je najlepšie začať ak ma zaujíma viac?

Určite Dianetikou: Modernou vedou o duševnom zdraví, ktorá je stále najpredávanejšou knihou o seba-pomoci a tiež odporúčanou začiatočnou knihou. Je to ucelená práca, ktorá vám dá základ pre Scientológiu.

Týždenník vydavateľov nazval Dianetiku: Modernú vedu o duševnom zdraví „pravdepodobne najpredávanejšou nekresťanskou knihou všetkých čias na Západe“ a ocenil ju svojou prestížnou „Cenou storočia“, pretože počas viac než 100 týždňov sa objavila na jeho zozname najpredávanejších kníh.

Pre tých, ktorí majú väčší záujem na začatí so širokým zhrnutím zistení L. Rona Hubbarda o človeku ako duchovnej bytosti, prvou odporúčanou knihou je Scientológia: Základy myslenia.