9.3 Je cirkev zisková?

Nie. Scientologické cirkvi sú neziskové organizácie, pretože peňažné dary sa všetky vracajú späť na podporu a expanziu Scientológie.