2.17 Môžu sa Scientológie zúčastňovať aj deti? Ako?

Áno, mnoho detí sa Scientológie zúčastňuje. Neexistuje tu žiadne vekové obmedzenie tých, ktorí sa môžu zúčastniť Scientologického auditingu či tréningu. Niektoré Scientologické cirkvi organizujú kurzy a študijné programy, ktoré sú konkrétne zostavené pre mladých ľudí. Neplnoleté deti musia, skôr než sa môžu zúčastniť Scientologických služieb, obdržať písomné povolenie od svojich rodičov či opatrovníkov. Tak, ako stúpenci ďalších náboženstiev, aj Scientológovia sú veľmi pyšní na to, keď ich deti nasledujú náboženstvo, ktoré sami zastávajú.