2.2 Ako človek spozná, že je duchovná bytosť?

Je to na každom, nech si to preverí sám pre seba. Scientológovia veria, že človek je niečo viac než myseľ a telo a že je to on, on sám, duchovná bytosť, ktorá je schopná riadiť myseľ a telo.
(Pozrite tiež Je človek duchovná bytosť?)