2.12 Je celá Scientológia o mysli?

Nie. Scientológia je o samotnom človeku ako o duchovnej bytosti, ktorá je oddelená od svojej mysle a ktorá sa od nej odlišuje.