4.4 Ako sa Scientológia pozerá na manželstvo a rodinu?

Scientológia považuje rodinu za základný stavebný prvok akejkoľvek spoločnosti a manželstvo za podstatnú zložku stabilného rodinného života.

Ľudia často zisťujú, že potom, čo začali používať Scientológiu, sa vzťah s ich partnermi a ostatnými rodinnými členmi výrazne upevnil. Je to preto, že Scientológia človeka učí, ako otvorenejšie komunikovať s ostatnými, ako si zvýšiť schopnosť milovať ostatných ľudí, a že mu umožňuje lepšiu komunikáciu s jeho rodinou a priateľmi.

Prieskumy ukázali, že ľudia, ktorí sa zúčastnili služieb Scientológie, majú väčšiu pravdepodobnosť, že vstúpia do zväzku manželského, alebo že si manželstvo udržia a budú mať deti v porovnaní s tým, keď ešte Scientológmi neboli.

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si knižku Manželstvo.