3.5 Ako sa L. Ron Hubbard povzniesol nad reaktívnu myseľ, keď to iní nedokázali?

Aplikoval na sebe princípy, ktoré objavil.