6.5 Ako prebiehajú Scientologické kurzy?

Scientologický tréning je jedinečný. Každý kurz sa robí podľa kontrolného listu, čo je zoznam materiálov, často rozdelených do sekcií, ktorý ohľadom nejakého predmetu popisuje potrebnú teóriu a praktické kroky, ktoré keď sú urobené, privedú človeka k úspešnému ukončeniu daného kurzu. Praktické cvičenia zahŕňajú drily pre dokonalú aplikáciu. Každý študent prechádza cez kontrolný list svojim vlastným tepom. Toto je zárukou toho, že nikto nie je spomaľovaný a ani tlačený, aby išiel príliš rýchlo. Vyškolený Supervízor kurzu je vždy k dispozícii pre pomoc študentom, aby ich odkázal na presné materiály zodpovedajúce ich otázky a zaistil, aby používali štandardnú Študijnú technológiu pre dosiahnutie úplných prínosov zo svojho štúdia.