3.8 Ako je možné, že mohol jeden človek objaviť toľko informácií?

On sa jednoducho dosť snažil o to, aby to dosiahol a mal inteligenciu a vytrvalosť skúmať a objavovať.

Neveľa ľudí bolo vyškolených vo všetkých východných filozofiách a rovnako na najvyššej úrovni v západnej vede. Pretože vedel, že jeho výskum bol hodnotný len do tej miery, do akej poskytoval funkčné riešenie pre problémy človeka, testoval všetky svoje objavy a objavil najefektívnejšie metódy pre aplikáciu výsledkov svojho výskumu. Jeho funkčné metódy mu umožňovali pokračovať v skúmaní vyšších a vyšších sfér duchovného uvedomenia.