4.1 Ako funguje Scientológia?

Scientológia poskytuje odpovede na mnohé otázky, ktoré sa týkajú života a smrti. Udáva presnú, precízne zmapovanú cestu. Pri vývoji Scientológie objavil L. Ron Hubbard technológiu na oslobodenie ľudského ducha a tým človeku umožnil, aby skutočne spoznal sám seba. Pán Hubbard dôkladne otestoval všetky svoje procedúry a pre budúce použitie zaznamenal tie, pri ktorých bola preukázaná najvyššia funkčnosť spôsobovania jednotne predvídateľných výsledkov. Tieto postupy predstavujú štandardnú Scientologickú technológiu.

Prostredníctvom aplikovania Scientologických princípov a technológie v auditingových sedeniach (duchovnom poradenstve) je človek schopný odstrániť bariéry a nežiadúce stavy a tým sa stať viac sám sebou. A ako človek robí pokroky, snaží sa pomáhať ostatným rovnakým spôsobom ako sa pomohlo jemu.

Všetko, čo Scientológia od človeka žiada je, aby akceptoval to, čo je pre neho reálne. Nie sú mu vnucované žiadne presvedčenia. Tréningom a auditingom si človek sám nájde odpovede, ktoré v živote hľadá.