6.6 Ako dlho trvajú Scientologické kurzy?

Každý kurz trvá tak dlho ako trvá , aby študent prešiel cez kontrolný list svojim vlastným tempom. Dĺžka každého kurzu závisí od toho koľko hodín týždenne človek študuje. Priemerne trvajú Scientologické kurzy od niekoľkých dní (pri úvodných kurzoch) až po niekoľko mesiacov (pri pokročilejšom štúdiu).

Saint Hillský špeciálny inštruktážny kurz, čo je chronologické štúdium všetkých materiálov Dianetiky a Scientológie, trvá pri štyridsiatich hodinách týždenne približne rok. Tento kurz poskytuje Scientológovi úplný filozofický a technický vývoj tejto relígie a je to najrozsiahlejší kurz v Scientológii.