3.3 Aká bola úloha L. Ron Hubbarda v cirkvi?

Pán Hubbard založil Scientologickú relígiu. Prvú Scientologickú cirkev bola vytvorená skupinou Scientológov v Los Angeles (USA) v roku 1954.

Pán Hubbard priamo riadil začínajúce Dianetické a Scientologické organizácie až do roku 1966, kedy odstúpil od ich riadenia a odovzdal svoju funkciu vedúcim pracovníkom Scientologickej cirkvi. Napriek tomu že sa naďalej zaujímal o aktivity cirkvi a pomáhal vždy keď bol o radu požiadaný, celý svoj čas venoval výskumom vyšších úrovní Scientológie a kodifikovaniu jeho technológie.